40. Int Meeting 2023

International meeting in Stiftsgården Tallnäs 2023